Понеділок, 20.08.2018, 16:01
Вітаю Вас Гість

Регіональний центр професійної освіти ім. О.С. Єгорова
місто Кропивницький

Методична комісія педагогічних працівників з предметів
"Фізична культура" та "Захист Вітчизни"

Серпень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
11.1. Розгляд та затвердження навчально - методичної та програмної документації з предмету "Фізична культура" та "Захист Вітчизни". Створення та ведення гуртків.Обговорення до 31.08.2016Скоригувати план роботи предметно методичної комісії викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни на 2016 - 2017 н.р.Голова методичної комісії та члени методичної комісії
1.2. Підготовка та опосвідчення спортивних площадок для проведення навчальних занять та спортивно - масових заходів. До 03.09.2016 Обстежити спортивні споруди, скласти акти-дозволи напроведення занять. Керівник фізичного виховання, інженер з охорони праці, механік.
Теоретичний блок
1.3. Ознайомлення з науково - методичною лабораторією основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та охорони праці.Вивчити та проаналізувати рекомендації. Бурлаки. Внести корективи під час роботи. Керівник фізичного виховання.
Досвід роботи
Інформаційний блокВересень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
22.1. Створення безпечних умов проведення навчальних занять та позаурочної діяльності.На початку навчального року, у терміни передбачені нормативними документами. Провести інструктаж викладачів на робочому місці. Провести інструктажі з учнями з відповідним записом до журналу інструктажів.Керівник фізичного виховання.
2.2. Підготовка та проведення Олімпійського тижня та Всеукраїнського Олімпійського уроку.Початок вересня 2016 р.Підготувати та затвердити план заходів до Дня фізичної культури і спорту.Керівник фізичного виховання.
Теоретичний блок
Досвід роботиЖовтень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
33.1. Проведення анкетування серед учнів І курсу ліцею з метою вивчення спортивних уподобань та організації позаурочної спортивної роботи. Підготувати анкети, провести анкетування у ході уроків.Підготувати пропозиції та організувати роботу спортивних гуртків за інтересами.Керівник фізичного виховання, викладачі.
3.2. Вивчення відповідності спортивної бази вимогам навчальних програм, рівня забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням.Підготувати аналітичну довідку щодо рівня забезпечення, ефективності використання спортивної бази.Внести пропозиції щодо поліпшення забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням.Керівник фізичного виховання, виклачі.
3.3. Підготовка та проведення спартакіади ліцею серед учнівської молоді з футзалу. Підготувати та затвердити положення, призначити суддівську колегію. Провести жеребкування, скласти календар ігор.Підвести підсумки з визначенням рейтингу команд та виявленням здібних гравців.Керівник фізичного виховання, виклачі.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блок
3.4. Іноваційні форми діяльності на уроці.Пошук інформації через інтернет.Допомога при складанні планів уроків.Керівник фізичного виховання.Листопад
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
44.1. Вивчення роботи молодого викладача.Підготувати та перевірити документацію викладача.Проаналізувати уроки, матеріали розглянути на засіданні методичної комісії.Керівник фізичного виховання, методист.
4.2. Прийняти участь у педагогічних читаннях з теми " Використання технологій продуктивного навчання та виховання провідн. педагогів ХХ ст. в становленні особистості учня ". Прослухати, зробити нотатки, обговорювати питання.Провести обговорення педагогічного читання.Керівник фізичного виховання, виклачі.
4.3. Підготовка та проведення спартакіади ліцею серед учнівської молоді з баскетболу, шахів та шашок.Підготувати та затвердити положення, призначити суддівську колегію. Провести жеребкування, класти календар ігор.Підвести підсумки з визначенням рейтингу команд та виявленням здібних гравців.Керівник фізичного виховання, виклачі.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блокГрудень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
55.1. Формування та вдосконалення життєво необхідних знань, умінь та навичок щодо захисту Вітчизни.Відвідування закладів Міністерства оборони Керівник фізичного виховання, викладач предмета "Захист Вітчизни".
5.2. Проведення військово - спортивного тижня до 25-ї річниці Збройних Сил України. Військово спортивна гра " Нумо хлопці!" Розробити заходи щодо проведення військово-спортивного тижня.Реалізувати заходи.Керівник фізичного виховання, викладачі.
5.3. Підготовка та проведення спартакіади ліцею серед учнівської молоді з настільного тенісу та волейболу.Підготувати та затвердити положення, призначити суддівську колегію. Провести жеребкування, класти календар ігор.Підвести підсумки з визначенням рейтингу команд та виявленням здібних гравців.Керівник фізичного виховання, виклачі.
5.4. Аналіз стану семестрової атестації серед учнів ліцею. Робота викладачів з подолання неуспішності учнів і розвитку їхніх навчальних можливостей.Підготувати звітність за результатами моніторингу виконання навчальних планів і програм.Пропозиції щодо підвищення рівня фізичного розвитку учнів.Керівник фізичного виховання.
Теоретичний блок
Досвід роботиСічень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
66.1. Вивчення відповідності спортивної бази вимогам навчальних програм, рівня забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням. Підготувати аналітичну довідку щодо рівня забезпечення, ефективності використання спортивної бази.Внести пропозиції щодо поліпшення забезпечення спортивним інвенарем та обладнанням.Керівник фізичного виховання
6.2. Формування та подання для затвердження матеріалів державної статистичної звітності з фізичної культури. У відповідності до нормативних документів.Сформувати звітність за показниками.Керівник фізичного виховання.
6.3. Підсумки проведення спартакіади ліцею серед учнівської молоді з настільного тенісу та волейболу.Підготувати аналітичну довідкуПідвести підсумки з визначенням рейтингу команд та виявленням здібних гравців.Керівник фізичного виховання, виклачі.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блок
6.4. Моніторинг якості здоров'я учнів та впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчально - виховний процес. Оздоровчо - реабілітаційна робота з учнями на уроках фізичної культури. Підготувати аналітичну довідкуПідготувати матеріал до виступу на пед.раді. Внести пропозиції до проекту рішення.Керівник фізичного виховання, викладачі.Лютий
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
77.1. Формування та вдосконалення життєво необхідних знань, умінь та навичок щодо захисту Вітчизни. У відповідності до нормативних документів.Відвідування закладів Міністерства оборони.Керівник фізичного виховання, викладач захисту Вітчизни.
7.2. Підготовка та проведення спартакіади ліцею серед учнівської молоді з шахів. Підготувати та затвердити положення, призначити суддівську колегію. Провести жеребкування, скласти календар ігор.Підвести підсумки з визначенням рейтингу команд та виявленням здібних гравців. Керівник фізичного виховання, викладачі.
7.3. Проведення військово - спортивної гри " Нумо, хлопці!"Підготувати сценарій, призначити суддівську колегію. Визначити склад команд.Проведення свята на належному рівні.Керівник фізичного виховання, виклачі,медична сестра.
Теоретичний блок
Досвід роботи
7.4. Вивчення роботи молодого викладача. Перевірити документацію викладача.Аналіз та допомога у підготовці до уроків.Методист,керівник фізичного виховання.
Інформаційний блокБерезень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
88.1. Проведення спортивно - розважальної гри " Нумо, дівчата!" Підготувати сценарій, призначити суддівську колегію. Визначити склад команд.Проведення свята на належному рівні.Керівник фізичного виховання, викладачі, медична сестра.
8.2. Підготовка команд з видів спорту до участі в Обласній спартакіаді серед ПТНЗ. Відібрати збірні команди для участі у змаганнях.Виступ у змаганнях на належному рівні. Керівник фізичного виховання, викладачі.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блокКвітень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
99.1. Участь в обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ з мініфутболу та легкої атлетики. Підготувати склад команд.Виступ на належному рівні.Керівник фізичного виховання, викладачі
9.2. Стан роботи над індивідуальною методичною проблемою (досвід роботи викладачів ). Вивчити та проаналізувати досвід викладачівВнести корективи під час роботи. Заступник директора з НР, методист.
9.3. Вивчення досвіду роботи викладача фізичної культури Нотич Н.В. Вивчення відповідності вибраних методів.Проаналізувати та внести пропозиції щодо поліпшення роботи. Заступник директора з НР, керівник фізичного виховання.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блокТравень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
1010.1. Аналіз стану спортивно - масової роботи та шляхів її поліпшення. Визначити учнів, активних учасників спортивно - масової роботи.Внести пропозиції щодо нагородження активістів спортивно-масової роботи.Керівник фізичного виховання
10.2. Розвиток фізичних якостей учнів через впровадження продуктивної технології. Здійснити моніторинг фізичного розвитку учнів.Пропозиції щодо підвищення рівня фізичного розвитку учнів. Керівник фізичного виховання, викладачі.
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блокЧервень
№ п/пЗміст засіданняФорма роботиОчікувані результатиВідповідальний
1111.1. Аналіз стану семестрової атестації серед учнів ліцею. Робота викладачів з подолання неуспішності учнів і розвитку їхніх навчальних можливостей. Підготовити звітність за результатами моніторингу виконання навчальних планів і програм.Внести пропозиції щодо підвищення рівня фізичного розвитку.Керівник фізичного виховання
Теоретичний блок
Досвід роботи
Інформаційний блокОбміняти криптовалюту

Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 15
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0